Komisja Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

Przewodniczący: dr n. med. Robert Budkiewicz

Komisja Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej zajmuje się:

  1. udzielaniem pomocy w rozwiązywaniu problemów lekarzy pracujących w AOS,
  2. kreowaniem polityki zdrowotnej w zakresie AOS w województwie warmińsko-mazurskim,
  3. opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących AOS,
  4. organizacją szkoleń.