Przyznawanie grantów

   Realizując uchwałę Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu Lekarzy Nr 17 z dnia 5.11.2005 Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie od kilku lat oferuje swoim członkom pomoc w realizacji ustawowego obowiązku kształcenia ustawicznego.

Towarzystwa naukowe, które organizują szkolenia w siedzibie Izby są zwolnione z opłat za salę, korzystają nieodpłatnie ze sprzętu multimedialnego.

Ceniąc rolę towarzystw naukowych w podnoszeniu kwalifikacji lekarzy - członków stowarzyszeń rozważamy dalej posuniętą formę wsparcia ich działalności.

W związku z planowanym wydzieleniem środków finansowych w budżecie Izby na dofinansowanie szkoleń  organizowanych przez towarzystwa naukowe z terenu działania Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, zwracam się z prośbą o zgłaszanie przez zainteresowane towarzystwa naukowe wniosków na dofinansowanie szkoleń najpóźniej do dnia 31.01.2009 r. Decyzją Komisji Kształcenia ustalono cztery granty po 2500 zł.

 Kryteria przyznawania środków:

1. Interdyscyplinarny temat  szkolenia łączący zainteresowania lekarzy różnych specjalizacji medycznych;
2. Posiadanie kadry dydaktycznej o odpowiednich kwalifikacjach;
3. Adresowanie szkolenia do dużej liczby lekarzy (minimalna liczba uczestników: 60 lekarzy/lekarzy dentystów);
4. Niekomercyjny charakter wykluczający udział sponsorów;
5. Miejscem odbywania szkoleń winna być siedziba Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, ul. Żołnierska 16C (sala konferencyjna im. Jana Rymiana) mieszcząca ok. 150 osób.

pliki do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie grantów naukowych >>pobierz>>
Regulamin przyznania grantów naukowych >>pobierz>>