Doskonalenia zawodowe w "Domu Lekarza":

bezpłatna Konferencjia pt. ,,Nielegalny rynek produktów leczniczych i suplementów diety",
13 października 2017 r. w Sali 307 Biblioteki UWM w Olsztynie
II Ogólnopolski Zjazd Sekcji Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
"Ultrasonografia point-of-care"
Olsztyn 14-15 października 2017
mc900442166
Ochrona radiologiczna pacjentów dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne  mc900442166

Szkolenia prowadzone przez NIL - ZAPISY

 
Informacja o planowanych szkoleniach mc900442166

Bezpłatne szkolenia realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia Ministerstwa Zdrowia oraz Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Kurs języka angielskiego dla lekarzy z możliwością dofinansowania w 80% z funduszy UE

Punkty przez internet:

Punkty edukacyjne:

Zasada rozliczania punktów edukacyjnych 

 


DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ TOWRZYSTWA NAUKOWE

Koleżanki i Koledzy,

   Realizując uchwałę Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu Lekarzy Nr 17 z dnia 5.11.2005 Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie od kilku lat oferuje swoim członkom pomoc w realizacji ustawowego obowiązku kształcenia ustawicznego poprzez organizację szkoleń. Ponadto towarzystwa naukowe, które organizują szkolenia w siedzibie Izby są zwolnione z opłat za salę, korzystają nieodpłatnie ze sprzętu multimedialnego, mogą również wystąpić o "grant naukowy".
   W związku z planowanym przydzieleniem środków finansowych z budżetu Izby na dofinansowanie szkoleń organizowanych przez towarzystwa naukowe z terenu działania Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, zwracam się z prośbą o zgłaszanieprzez zainteresowane towarzystwa naukowe wniosków na dofinansowanie szkoleń najpóźniej do dnia 28.02.2014r. Komisja Kształcenia może przyznać granty w wysokości do 2500 zł. każdy.

Z poważaniem
Anna Lella
Przewodnicząca Komisji Kształcenia

Pliki do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie szkolenia

Regulamin przyznawania grantów


Punkty edukacyjne
Komisja Kształcenia uprzejmie prosi wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, którzy jeszcze nie rozliczyli się z Punktów Edukacyjnych o składanie formularzy.
 
Zasada rozliczania punktów edukacyjnych >>pobierz>>


Komunikat Komisji Kształcenia
W sprawie sposobu, warunków oraz trybu wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zasad prowadzenia tego rejestru oraz akredytacji form kształcenia
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 >>pobierz>> 
Komunikat Komisji Kształcenia >>pobierz>>
Informacja dla podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe >>pobierz>>
Rozporządzenie Ministra Zdrowia - Dz. U. 06239.1739 >>pobierz>>
Oświadczenie Kodeksu Etyki Lekarskiej >>pobierz>>
 

Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów:

1. Wystąpienie o potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia >>pobierz>>

2. Wystąpienie o potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru >>pobierz>>

3. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy lub lekarzy dentystów prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską >>pobierz>>

4. Informacja o formie kształcenia >>pobierz>

5. Załączniki:

Szczegółowy program kształcenia >>pobierz>>
Szczegółowy regulamin kształcenia >>pobierz>>
Zaświadczenie - wzór >>pobierz>> 

Przyznanie grantów >>więcej>>


Konkurs na najlepsze publikacje naukowe

Koleżanki i Koledzy,

   W imieniu Komisji Kształcenia pragnę poinformować, że dotychczasowy konkurs na najlepszą publikację naukową decyzją Okręgowej Rady Lekarskiej został zmodyfikowany i opracowany w taki sposób aby dać szansę rozwoju naukowego młodym lekarzom i lekarzom dentystom. Konkurs im. Edwarda Lenkiewicza adresowany jest do osób, które w chwili opublikowania materiału nie ukończyły 35 lat i są członkami Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej. 
   Zgodnie z regulaminem (w załączeniu) termin przyjmowania prac upływa z ostatnim dniem lutego 2017r. 
   Nagrody finansowe dla autorów najlepszych prac wręczane będą podczas Okręgowego Zjazdu Lekarzy, który odbędzie się 25 marca 2017r.
Zachęcamy wszystkich bardzo serdecznie do składania swoich prac do konkursu.

Z poważaniem
 Anna Lella
Przewodnicząca Komisji Kształcenia

 

Regulamin przyznawania nagród za najlepsze publikacje naukowe

Zapraszamy do udziału w kursach z onkologii - 1 i 8 października 2011 r. (informacja w załączeniu)