Spotkanie po latach i towarzysząca mu moc wzruszeń – taka atmosfera panowała w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie 8 lutego br. podczas uroczystości wręczenia dyplomów oraz pamiątkowych grafik z okazji 50-lecia uzyskania dyplomu uczelni medycznej (roczniki 1972 oraz 1973).

Tego dnia na spotkanie do Domu Lekarza – siedziby Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie przybyli lekarze i lekarze dentyści, którzy 50 lat temu ukończyli studia – tym samym rozpoczynając swoją życiową misję, jaką niewątpliwie stanowi wykonywanie tych zawodów. Z okazji tego wielce godnego jubileuszu nasza Izba złożyła obecnym serdeczne gratulacje i życzenia codziennej satysfakcji z przebytej drogi zawodowej, radości z sukcesów wdzięcznych wychowanków – kontynuatorów ich myśli lekarskiej oraz przede wszystkim dużo zdrowia i szczęścia w życiu osobistym. Zacni goście otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz grafiki wykonane specjalnie na tę okoliczność.

Spotkanie zakończył recital duetu Echo Serca, złożonego z lekarzy – członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie lek. Anny Śleszyńskiej-Górny oraz lek. Piotra Maksimiuka. Uroczystość ta była dla większości przybyłych okazją do spotkania po latach Koleżanek i Kolegów z uczelnianej ławy, co poskutkowało żywymi dyskusjami, które ciągnęły się w kuluarach jeszcze długi czas po zakończeniu oficjalnej części jubileuszu.