Szkolenia/ kursy stażowe – informacje

aktualizacja w dniu 01.02.2024 r. 

INFORMACJA DLA LEKARZY ODBYWAJĄCYCH STAŻ PODYPLOMOWY 

Uprzejmie informujemy, iż zostały już ustalone terminy szkoleń wynikających z programu stażowego, określonego rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Nazwa szkolenia  Czas trwania  Termin
komunikacja z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu  20 godz. w ciągu 3 dni 10-12 stycznia 2024 r
 
prawo medyczne  28 godz. w ciągu 4 dni 13-27 marca 2024 r. 
bioetyka  20 godz. w ciągu 3 dni
orzecznictwo lekarskie   20 godz. w ciągu 3 dni
zdrowie publiczne  20 godz. w ciągu 3 dni 11-12 marca 2024 r.

28 marca 2024 r.

ONLINE

profilaktyka dot. szczepień ochronnych 7 godz. w ciągu 1 dnia 29 marca 2024 r. 

ONLINE

 

 

INFORMACJA DLA LEKARZY DENTYSTÓW ODBYWAJĄCYCH STAŻ PODYPLOMOWY 

Nazwa szkolenia  Czas trwania  Termin
komunikacja z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu  14 godz. w ciągu 2 dni 11-12 stycznia 2024 r
 
prawo medyczne  20 godz. w ciągu 3 dni 13-27 marca 2024 r. 
bioetyka  14 godz. w ciągu 2 dni
orzecznictwo lekarskie   20 godz. w ciągu 3 dni
zdrowie publiczne  14 godz. w ciągu 2 dni 11-12 marca 2024 r.

ONLINE

profilaktyka dot. szczepień 7 godz. w ciągu 1 dnia 29 marca 2024 r. 

ONLINE

 

 

Będą to szkolenia całodniowe. Prosimy o zaplanowanie tych dat w Państwa kalendarzach.

Powyższe szkolenia odbędą się w Domu Lekarza przy ul. Żołnierskiej 16C w Olsztynie.

 

KURS DLA LEKARZY STAŻYSTÓW Z ZAKRESU „KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA”

ORGANIZATOR: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Olsztynie
ul. Malborska 2
10-255 Olsztyn
(dawniej ul. Hanki Sawickiej 27, 10-247 Olsztyn)

TELEFON: (89) 526 01 56 (Centrala) Sekretariat – w. 125

TERMIN: 09-15.02.2024 GODZ. 9:00

FORMA SZKOLENIA: ONLINE

Zapisy na szkolenie: należy wysłać zgłoszenie na adres a.cichowska@rckikol.pl z następującymi informacjami:

  • imię i nazwisko stażysty,
  • nr PWZ,
  • nazwa podmiotu leczniczego, w którym odbywany jest staż podyplomowy,
  • adres e-mail,

Link do wykładów oraz testu otrzymają Państwo na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

 

KURS Z ZAKRESU „PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HIV, DIAGNOSTYKI I LECZENIA AIDS”

ORGANIZATOR: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Olsztynie
ul. Malborska 2
10-255 Olsztyn
(dawniej ul. Hanki Sawickiej 27, 10-247 Olsztyn)

TELEFON: (89) 526 01 56 (Centrala) Sekretariat – w. 125

TERMIN: 04.03.2024 GODZ. 9:00

FORMA SZKOLENIA: ONLINE

Zapisy na szkolenie: należy wysłać zgłoszenie na adres a.cichowska@rckikol.pl z następującymi informacjami:

  • imię i nazwisko stażysty,
  • wskazanie zawodu – lekarz/ lekarz dentysta,
  • nr PWZ,
  • nazwa podmiotu leczniczego, w którym odbywany jest staż podyplomowy,
  • adres e-mail,

Link do wykładów oraz testu otrzymają Państwo na adres mailowy podany w zgłoszeniu.