Szkolenia/ kursy stażowe – informacje

aktualizacja w dniu 11.04.2024 r. 

INFORMACJA DLA LEKARZY ODBYWAJĄCYCH STAŻ PODYPLOMOWY 

Uprzejmie informujemy, iż zostały już ustalone terminy szkoleń wynikających z programu stażowego, określonego rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Nazwa szkolenia  Czas trwania  Termin

ORGANIZATOR: Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie 
komunikacja z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu  20 godz. w ciągu 3 dni 10-12 stycznia 2024 r
prawo medyczne  28 godz. w ciągu 4 dni 13-27 marca 2024 r. 
bioetyka  20 godz. w ciągu 3 dni
orzecznictwo lekarskie   20 godz. w ciągu 3 dni
zdrowie publiczne  20 godz. w ciągu 3 dni 11-12 marca 2024 r.

28 marca 2024 r.

ONLINE

profilaktyka dot. szczepień ochronnych 7 godz. w ciągu 1 dnia 29 marca 2024 r. 

ONLINE

 

ORGANIZATOR: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie
ul. Malborska 2, 10-255 Olsztyn
(dawniej ul. Hanki Sawickiej 27, 10-247 Olsztyn)

TELEFON: (89) 526 01 56 (Centrala) Sekretariat – w. 125

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pacjenta
w tym profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki
i leczenia AIDS, diagnostyki i leczenia HCV w ramach
stażu z chorób wewnętrznych
5 godz. I TERMIN: 04.03.2024 GODZ. 9:00

ONLINE

Szkolenie w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa  1 tydzień I TERMIN: 09-15.02.2024 GODZ. 9:00

II TERMIN: 10-14.06.2024

ONLINE

   

ORGANIZATOR: Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko–Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

TELEFON:  89 539 82 40

Szkolenie w zakresie profilaktyki onkologicznej 7 godz. w ciągu 1 dnia I termin 17 maja 2024 r.

II termin 24 maja 2024 r.

Szkolenie w zakresie leczenia bólu 14 godz. w ciągu 2 dni I termin 22-23 maja 2024 r.

II termin 12-13 czerwca 2024 r.

 

 

INFORMACJA DLA LEKARZY DENTYSTÓW ODBYWAJĄCYCH STAŻ PODYPLOMOWY 

Nazwa szkolenia  Czas trwania  Termin
ORGANIZATOR: Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie 

komunikacja z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu  14 godz. w ciągu 2 dni 11-12 stycznia 2024 r
prawo medyczne  20 godz. w ciągu 3 dni 13-27 marca 2024 r. 
bioetyka  14 godz. w ciągu 2 dni
orzecznictwo lekarskie   20 godz. w ciągu 3 dni
zdrowie publiczne  14 godz. w ciągu 2 dni 11-12 marca 2024 r.

ONLINE

profilaktyka dot. szczepień 7 godz. w ciągu 1 dnia 29 marca 2024 r. 

ONLINE

 

ORGANIZATOR: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Olsztynie
ul. Malborska 2
10-255 Olsztyn
(dawniej ul. Hanki Sawickiej 27, 10-247 Olsztyn)

TELEFON: (89) 526 01 56 (Centrala) Sekretariat – w. 125

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pacjenta
w tym profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki
i leczenia AIDS, diagnostyki i leczenia HCV w ramach
stażu z chorób wewnętrznych
5 godz. I TERMIN: 04.03.2024 GODZ. 9:00

ONLINE

 

ORGANIZATOR: Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko–Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

TELEFON:  89 539 82 40

Szkolenie w zakresie profilaktyki onkologicznej 7 godz. w ciągu 1 dnia  informacja wkrótce
Szkolenie w zakresie leczenia bólu 7 godz. w ciągu 1 dni1 TERMIN: 05.09.2024

 

Informacja o kursie z medycyny ratunkowej dla stażystów

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością realizacji przez lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy kursu z medycyny ratunkowej, o którym mowa w art. 15 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1516, z późn. zm.), Minister Zdrowia działając na podstawie art. 3 ust. 6 oraz art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (CMKP) (Dz. U. z 2021 r. poz. 77, z późn. zm.) zlecił Centrum Medycznemu Kształcenia Podyplomowego realizację zadania polegającego na organizacji kursu z medycyny ratunkowej dla lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy na terenie całej Polski, który rozpoczął się nie wcześniej niż 1 października 2023 r. i nie później niż 30 września 2024 r.

Kurs zostanie przeprowadzony nie później niż do dnia 30 września 2024 r. dla lekarzy-dentystów, którzy rozpoczęli staż podyplomowy między dniem 1 października 2023 r. a dniem 29 lutego 2024 r. i do dnia 30 listopada 2024 r. dla lekarzy-dentystów, którzy rozpoczną staż podyplomowy począwszy od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 30 września 2024 r.

Część teoretyczną przedmiotowego kursu przeprowadzi w całości CMKP, natomiast część praktyczną przedmiotowego kursu, która powinna odbywać się na terenie całego kraju, CMKP może przeprowadzić we współpracy z publicznymi uczelniami prowadzącymi kształcenie na kierunku lekarskim lub na kierunku ratownictwo medyczne posiadającymi Centrum Symulacji Medycznej. Zlecenie przez CMKP przeprowadzenia części praktycznej przedmiotowego kursu wybranemu podmiotowi, nie wymaga odrębnej zgody Ministra Zdrowia.

W związki z powyższym pracownicy CMKP odpowiedzialni za realizację ww. zadania będą się z Państwem kontaktować w celu organizacji kursu na terenie Państwa Województw. Jednocześnie pragnę poinformować, że powyższe rozwiązanie jest rozwiązaniem przejściowym do czasu zmiany przepisów dotyczących organizacji kursu z medycyny ratunkowej przez lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy.

Z wyrazami szacunku,
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Piotr Bromber
Podsekretarz Stanu