Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ – lista informacji o ogłoszeniach postępowań ws. zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ – lista informacji o ogłoszeniach postępowań ws. zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

 

data wpływu do WMILtreść informacjipodgląd
29.05.2024Informacja o ogłoszeniu postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w zakresie: świadczenia psychologiczne, na obszarze powiatu: 2803 działdowski👉 pokaż
24.05.2024Informacja o ogłoszeniu postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: świadczenia w zakresie kardiologii, na obszarze powiatu: 2819 węgorzewski👉 pokaż
27.05.2024Informacja o ogłoszeniu postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: onkologia kliniczna - hospitalizacja, na obszarze powiatu: 2805 ełcki👉 pokaż
24.05.2024Informacja o ogłoszeniu postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne, w zakresie: program badań prenatalnych, na obszarze powiatu: 2862 Olsztyn👉 pokaż
24.05.2024Informacja o ogłoszeniu postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielania w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym👉 pokaż
24.05.2024Informacja o ogłoszeniu postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: rehabilitacja lecznicza, w zakresie: rehabilitacja neurologiczna, na obszarze powiatu: 2819 węgorzewski👉 pokaż
24.05.2024Informacja o ogłoszeniu postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: rehabilitacja lecznicza, w zakresie: rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych, na obszarze powiatu: 2819 węgorzewski👉 pokaż
24.05.2024Informacja o ogłoszeniu postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: rehabilitacja lecznicza, w zakresie: rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym, na obszarze powiatu: 2819 węgorzewski👉 pokaż
17.05.2024Informacja o ogłoszeniu postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: program lekowy - leczenie pacjentów ze spastycznością kończyn z użyciem toksyny botulinowej typu A, na obszarze powiatu: 2803 działdowski👉 pokaż
17.05.2024Informacja o ogłoszeniu postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: program lekowy - leczenie pacjentów z zaburzeniami lipidowymi, na obszarze powiatu: 2806 Olsztyn👉 pokaż
17.05.2024Informacja o ogłoszeniu postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: program lekowy - profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV, na obszarze powiatu: 2806 giżycki👉 pokaż
17.05.2024Informacja o ogłoszeniu postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: program lekowy - zapobieganie reaktywacji cytomegalowirusa (CMV) i rozwojowi choroby u seropozytywnych względem CMV pacjentów, którzy byli poddani zabiegowi przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych, na obszarze powiatu: 2862 Olsztyn👉 pokaż
17.05.2024Informacja o ogłoszeniu postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: program lekowy - profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą, na obszarze powiatu: 2803 działdowski👉 pokaż
17.05.2024Informacja o ogłoszeniu postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: program lekowy - profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą, na obszarze powiatu: 2807 iławski👉 pokaż
17.05.2024Informacja o ogłoszeniu postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: program lekowy - leczenie chorych z zapaleniem nosa i zatok przynosowych z polipami nosa, na obszarze powiatu: 2862 Olsztyn👉 pokaż
17.05.2024Informacja o ogłoszeniu postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: program lekowy - leczenie chorych z uogólnioną postacią miastenii, na obszarze powiatu: 2862 Olsztyn👉 pokaż
17.05.2024Informacja o ogłoszeniu postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: program lekowy - leczenie chorych z niedoborem kwaśnej sfingomielinazy (ASMD) typu A/B i B, na obszarze województwa: 28 warmińsko-mazurskie👉 pokaż
17.05.2024Informacja o ogłoszeniu postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: program lekowy - leczenie chorych na raka szyjki macicy; na obszarze powiatu: 2805 Ełcki👉 pokaż
17.05.2024Informacja o ogłoszeniu postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: program lekowy - leczenie chorych na raka szyjki macicy; na obszarze powiatu: 2861 Elbląg👉 pokaż
17.05.2024Informacja o ogłoszeniu postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: program lekowy - leczenie chorych na raka szyjki macicy; na obszarze powiatu: 2862 Olsztyn👉 pokaż
22.04.2024Informacja o ogłoszeniu postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne w zakresie program badań prenatalnych 👉 pokaż
11.04.2024Informacja o ogłoszeniu postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY OD 2009 (9 POSTĘPOWAŃ) 👉 pokaż
29.03.2024Informacja o ogłoszeniu postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna 👉 pokaż
22.03.2024Informacja o ogłoszeniu postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne w zakresie program badań prenatalnych na obszarze powiatu 2862 Olsztyn 👉 pokaż
21.03.2024Informacja o ogłoszeniu postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień na obszarze powiatu lidzbarski i nidzicki 👉 pokaż
04.03.2024Informacja o ogłoszeniu postępowania ws. zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie:program lekowy- leczenie choryc z nerwiakowłókniakami splotowatymi w przebiegu neurofibromatozy typu 1 (NF1)👉 pokaż
05.02.2024Informacja o ogłoszeniu postępowań ws. zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (13 postępowań)👉 pokaż
05.02.2024Informacja o ogłoszeniu postępowań ws. zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (7 postępowań)👉 pokaż
02.02.2024Informacja o ogłoszeniu postępowania ws. zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia na obszarze powiatu 2814 Olsztyński,👉 pokaż
02.02.2024Informacja o ogłoszeniu postępowania ws. zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia na obszarze powiatu 2814 Olsztyński, 👉 pokaż
23.01.2024Informacja o ogłoszeniu postępowania ws. zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka paliatywna i hospicyjna, w zakresie porada w poradni medycyny paliatywnej - na obszarze powiatów 2801 Bartoszycki, 2808 Kętrzyński, 2810 Mrągowski, 2814 Olsztyński, 2807 Iławski, 2815 Ostródzki👉 pokaż
15.01.2024Informacja o ogłoszeniu postępowania ws. zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: rehabilitacja lecznicza, w zakresie: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna, na obszarze powiatu: 2819 węgorzewski👉 pokaż
8.01.2024Informacja o ogłoszeniu postępowania ws. zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: badania tomografii komputerowej (TK), na obszarze powiatu: 2812 nowomiejski👉 pokaż
8.01.2024Informacja o ogłoszeniu postępowania ws. zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: badania tomografii komputerowej (TK), na obszarze powiatu: 2804 elbląski👉 pokaż
21.12.2023Informacja o ogłoszeniu postępowania ws. zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: program lekowy - leczenie pacjentów za spastycznością kończyn z użyciem toksyny botulinowej typu A, na obszarze powiatu: 2862 Olsztyn👉 pokaż
21.12.2023Informacja o ogłoszeniu postępowania ws. zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: program lekowy - leczenie chorych na hipofosfatemię sprzężoną z chromosomem X (XLH), na obszarze województwa: 28 warmińsko-mazurskie👉 pokaż
21.11.2023Informacja o ogłoszeniu postępowania ws. zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: rehabilitacja lecznicza, w zakresie rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym, na obszarze powiatu: 2807 iławski👉 pokaż
13.11.2023Informacja o ogłoszeniu postępowania ws. zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: program lekowy - leczenie spastyczności kończyny górnej i/lub dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A, na obszarze powiatu 2862 Olsztyn👉 pokaż
13.10.2023Informacja o ogłoszeniu postępowania ws. zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: program lekowy - leczenie chorych na depresję lekooporną, na obszarze województwa: 28 warmińsko-mazurskie👉 pokaż
13.10.2023Informacja o ogłoszeniu postępowania ws. zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: program lekowy - leczenie chorych na raka endometrium, na obszarze powiatu: 2805 EŁCKI👉 pokaż
13.10.2023Informacja o ogłoszeniu postępowania ws. zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: program lekowy - leczenie chorych na raka endometrium, na obszarze powiatu: 2862 Olsztyn👉 pokaż
13.10.2023Informacja o ogłoszeniu postępowania ws. zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: program lekowy - leczenie chorych na raka endometrium, na obszarze powiatu: 2861 Elbląg👉 pokaż
13.10.2023Informacja o ogłoszeniu postępowania ws. zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: program lekowy - leczenie pacjentów z chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi, na obszarze województwa: 28 warmińsko-mazurskie👉 pokaż
13.10.2023Informacja o ogłoszeniu postępowania ws. zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: program lekowy - leczenie chorych z toczniem rumieniowatym układowym (TRU, SLE) na obszarze powiatu: 2861 Elbląg👉 pokaż
13.10.2023Informacja o ogłoszeniu postępowania ws. zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: program lekowy - leczenie chorych z toczniem rumieniowatym układowym (TRU, SLE) na obszarze powiatu: 2862 Olsztyn👉 pokaż
9.10.2023Informacja o ogłoszeniu postępowania ws. zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: program lekowy - leczenie choroby Pompego, na obszarze powiatu: 2807 iławski👉 pokaż
6.10.2023Informacja o ogłoszeniu postępowania ws. zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: lecznictwo uzdrowiskowe, w zakresie: uzdrowiskowa rehabilitacja dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym na obszarze województwa: 28 warmińsko-mazurskie👉 pokaż
5.10.2023Informacja o ogłoszeniu postępowania ws. zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: lecznictwo uzdrowiskowe, w zakresie: uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych na obszarze województwa: 28 warmińsko-mazurskie👉 pokaż
4.10.2023Informacja o ogłoszeniu postępowania ws. zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne, w 11 zakresach ( -> patrz: podgląd dokumentu)👉 pokaż
3.10.2023Informacja o ogłoszeniu postępowania ws. zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: świadczenia w zakresie endokrynologii, na obszarze powiatu: 2815 ostródzki👉 pokaż
28.09.2023Informacja o ogłoszeniu postępowania ws. zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia👉 pokaż
28.09.2023Informacja o ogłoszeniu postępowania ws. zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny👉 pokaż
28.09.2023Informacja o ogłoszeniu postępowania ws. zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny👉 pokaż