Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

uprzejmie informujemy, że zbliża się rozstrzygnięcie XXI edycji przyznania Odznaczeń „Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur”, które zostaną wręczone podczas Okręgowego Zjazdu Lekarzy, w dniu 9 marca 2024 roku.

Kapituła ustaliła, że termin składania wniosków o nadanie Odznaczenia i listów promocyjnych mija z dniem 22  lutego 2024 roku.

Lista lekarzy i lekarzy dentystów, którym nadano Odznaczenie „Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur”, znajduje się na naszej stronie pod adresem 👉 https://wmil.olsztyn.pl/o-izbie/zasluzony-lekarz-warmii-i-mazur/

Tutaj również możecie się  zapoznać z regulaminem nadawania odznaczenia oraz pobrać niezbędne dokumenty.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania kandydatów!

 

Z  pozdrowieniami

Kanclerz Kapituły Odznaczenia „Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur”
lek. Marek Zabłocki