9 marca br. w Domu Lekarza Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie odbył się XLII Okręgowy Zjazd Lekarzy. Poza dyskusją i głosowaniem w sprawie przyjęcia uchwał, stanowisk oraz apeli zjazdowych, wręczono odznaczenia „Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur”, nagrody w konkursie im. prof. E. Lenkiewicza za najlepszą pracę naukową oraz nagrody za uzyskane stopnie i tytuły naukowe.

 

Tradycyjnie, posiedzenie otworzyła Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej – lek. stom. Anna Lella. Zgromadzeni mieli okazję zapoznać się z filmowym podsumowaniem roku, przygotowanym przez Telewizję Kopernik. Następnie przyszedł czas na chwilę zadumy i wspomnień o Koleżankach i Kolegach, którzy w ubiegłym roku odeszli na Wieczny Dyżur, po czym Chór Medici pro Musica wykonał piękne utwory, które bez wątpienia poruszyły zmysły Uczestników Zjazdu. Tuż po występie przyszedł czas na wręczenie Odznaczeń „Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur”. Tym razem do zaszczytnego grona dołączyli:
⭐ prof. dr hab. n. med. Anna Doboszyńska
⭐ dr n. med. Anna Kossakowska-Krajewska
⭐ lek. dent. Anna Mazuchowska
⭐ dr n. med. Michał Puliński
⭐ lek. Lucyna Stachyra
⭐ lek. Janina Wysińska
⭐ dr n. med. Krzysztof Zagórski
⭐ dr n. med. Sławomir Zalewski

Następnie przyznano dyplomy wraz z nagrodami za osiągnięcie stopni oraz tytułu naukowego. Wśród wyróżnionych znaleźli się:
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek
🟣 dr n. med. Paweł Białkowski
🟣 dr n. med. Krystian Bojko
🟣 dr n. med. Dorota Charemska
🟣 dr n. med. Roman Denysenko
🟣 dr n. med. Jakub Morze
🟣 dr n. med. Anna Kącka
🟣 dr n. med. Marta Szadurska-Noga

Na koniec wręczono nagrody im. prof. Edwarda Lenkiewicza za najlepszą publikację naukową dla młodych lekarzy i lekarzy dentystów, którzy nie ukończyli 35. roku życia . Laureatkami zostały:
🔶 lek. Paulina Dziamałek-Macioszczyk
🔶 lek. Katarzyna Zasadzińska-Stempniak

Po przekazaniu wyróżnień swoje przemówienia wygłosili specjalni goście: prof. Sergiusz Nawrocki – Prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Pan Zbigniew Szczypiński – II Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski.

Czas na część roboczą zjazdu przyszedł po przerwie kawowej. Tradycyjnie, na początku przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zjazdu, Prezydium Zjazdu, Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków, po czym przedstawiono sprawozdanie Komisji Mandatowej. Zaraz po nim rozpoczęło się głosowanie nad Uchwałami, dotyczącymi przyjęcia Regulaminu Zjazdu oraz Porządku Obrad. Prezes ORL WMIL – lek. stom. Anna Lella, przedstawiła sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej i jej Komisji Problemowych, po czym w ślad za nią Sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zaprezentował OROZ WMIL – lek. Jarosław Abramczyk, a Przewodniczący OSL WMIL – lek. Piotr Niemier przekazał Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego. Skarbnik – lek. Leszek Cichowski przedłożył sprawozdanie finansowe. Na koniec lek. Arkadiusz Pyszko zreferował sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po prezentacji sprawozdań Delegaci głosowali nad uchwałami zatwierdzającymi ww. , tuż po tym Skarbnik ORL WMIL przedstawił Projekt budżetu Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie na rok 2024, nad którego przyjęciem również podjęto głosowanie. Na koniec Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła swoje sprawozdanie, tradycyjnie było też miejsce na dyskusję nad przyjętymi dokumentami.

Po wytężonej pracy zgromadzeni udali się na zasłużony posiłek, a XLII Okręgowy Zjazd Lekarzy przeszedł do historii…

galeria zdjęć 👇👇

 

Przeczytaj również

21. Igrzyska Lekarskie - 4-7 września 2024 r.

Naczelna Izba Lekarska po raz 21. organizuje Igrzyska Lekarskie, które w tym roku odbędą się 4-7 września w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich Cetniewo! Jak zwykle będzie to przestrzeń na celebrowanie pasji do sportu i medycyny...

XXXIII Żeglarskie Mistrzostwa Polski Lekarzy

Z radością informujemy, iż kolejne już - XXXIII Żeglarskie Mistrzostwa Polski Lekarzy - odbędą się w dniach 29 sierpnia - 1 września 2024 r., tym razem na jeziorze Ryńskim, w Porcie „Bocianie Gniazdo” w Rynie.