06 czerwca 2024 - 08 czerwca 2024

PODLASKIE SPOTKANIA STOMATOLOGICZNE

PODLASKIE SPOTKANIA STOMATOLOGICZNE

6-8.06.2024

Hotel BiaVita Polska S.A. Sanatorium Uzdrowiskowe
Augustów

 

Więcej informacji:

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku
e-mail: bialystok@hipokrates.org

tel. +48 85 732 19 35