22 marca 2023 - 23 marca 2023
  • Szkolenia
  • I. Chirurgia dziecięca – laseroterapia. Praktyczne zastosowanie.

    edycja I – 22-23 marca 2023r.

    5,5 pkt szkoleniowego za I edycję

    organizator: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr. St. Popowskiego w Olsztynie