W związku z upływem z dniem 31 grudnia 2022 roku drugiej kadencji Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Olsztynie, działając na podstawie art. 67e ust. 5 pkt 1 oraz ust. 6 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1876 ze zm.), Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwrócił się z prośbą o wskazanie kandydatów na członków wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych spełniających wymogi określone w art. 67e ust. 3 i 4 ww. ustawy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca br. (decyduje data wpływu do urzędu), na adres: Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Ogłoszenie o naborze, wymagania co do kandydata oraz wszelkie szczegółowe informacje dostępne na  stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/nabor-do-wojewodzkiej-komisji-do-spraw-orzekania-o-zdarzeniach-medycznych-2023

Przeczytaj również

3 czerwca 2024
30-lecie istnienia zespołu THE DOCTORS!!

Czy wiecie, że nasz lekarski zespół THE DOCTORS w tym roku obchodzi 30-lecie swojego istnienia? Z tej okazji Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie zaprasza do Browaru Warmia na wyjątkowy koncert, który odbędzie się już 22 czerwca o godz. 20:00....

29 maja 2024
Koncert "Pieśni słowiańskie XX wieku" - z udziałem dr n. med. Hanny Zajączkiewicz

13 czerwca br. dr n. med. Hanna Zajączkiewicz - w towarzystwie dźwięków fortepianu dr hab. Zofii Antes - wykona sopranowe interpretacje pieśni kompozytorów słowiańskich, podczas koncertu promującego płytę "Pieśni słowiańskie XX wieku".

23 maja 2024
XXXIII Żeglarskie Mistrzostwa Polski Lekarzy

Z radością informujemy, iż kolejne już - XXXIII Żeglarskie Mistrzostwa Polski Lekarzy - odbędą się w dniach 29 sierpnia - 1 września 2024 r., tym razem na jeziorze Ryńskim, w Porcie „Bocianie Gniazdo” w Rynie.