DRUKI – SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 
Oświadczenie o nieosiąganiu przychodów z tytułu wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty
Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty
Oświadczenie o wysokości dochodu w gospodarstwie domowym
Zawiadomienie o osiąganiu przychodów
Oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty