Zmiany w rejestrze

Wniosek o zmianę wpisu do rejestru obejmującą zmianę danych do. działalności leczniczej lekarza/lekarza dentysty wykonywanej w formie praktyki lekarskiej

  Załącznik dla kolejnych miejsc wykonywania praktyki zawodowej

Zmiany dotyczące dorejestrowania kolejnego rodzaju praktyki

Wniosek o zmianę wpisu do rejestru obejmującą wpis danych dot.  praktyki lekarskiej  lekarza/lekarza dentysty zamierzającego wykonywać kolejny rodzaj praktyki lekarskiej na obszarze tej samej izby lekarskiej, w której został wpisany

Załącznik dla kolejnych miejsc wykonywania praktyki zawodowej