XI Ogólnopolskie Grand Prix w strzelectwie myśliwskim dla lekarzy „Złoty Eskulap” Puławy 12.09.2021r.

XI Ogólnopolskie Grand Prix w strzelectwie myśliwskim dla lekarzy „Złoty Eskulap”, Puławy 12.09.2021r.

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy wszystkich medyków (i nie tylko medyków/sympatyków) spod znaku Św. Huberta na sportową rywalizację na strzelnicy myśliwskiej.
W związku z pandemią COVID-19 plenerowe spotkanie integracyjne odbędzie się w dniu zawodów na strzelnicy. Zawody będą odbywać się pod patronatem Lubelskiej Izby
Lekarskiej. Koordynatorem zawodów jest prof. Jan Kotarski.

Informacje na
temat zawodów oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie internetowej:
www.zlotyeskulap.pl

Z koleżeńskim pozdrowieniem: Marek Gogacz, Tomasz Wójcicki – organizatorzy

Opublikowano: 23 sierpnia 2021 r.