XV ZJAZD NAUKOWO SZKOLENIOWY LEKARZY WARMII I MAZUR

Koleżanki , Koledzy,

Komitet Naukowy XV Zjazdu Naukowo-Szkoleniowego czeka na zgłoszenia! Gorąco zachęcamy do przesyłania streszczeń swoich prac. Mimo, że tematem przewodnim tegorocznego Zjazdu jest „Medycyna Warmii i Mazur w czasie pandemii Covid-19”, nie chcemy ograniczać się wyłącznie do tego tematu i chętnie przyjmiemy również propozycje innych wystąpień. Głęboko wierzymy, że nadesłane propozycje staną się podstawą cennej dyskusji, a każda wymiana poglądów oraz zawodowych doświadczeń posłuży naszym pacjentom.

Prosimy o przesłanie streszczeń na adres: olsztyn@hipokrates.org

Anna Lella
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
XV Zjazdu  Naukowo-Szkoleniowego Lekarzy Warmii i Mazur


Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie ma zaszczyt zaprosić na XV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy Lekarzy Warmii i Mazur. Temat przewodni to „Medycyna Warmii i Mazur w czasie pandemii Covid-19”. Zjazd odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2020 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej i – jak zwykle – będzie okazją do podzielnia się osiągnięciami naukowymi i doświadczeniem zawodowym z szerokim gronem koleżanek i kolegów z naszej izby lekarskiej.

Serdecznie zachęcamy do nadsyłania streszczeń (prace oryginalne, opisy przypadków), które po ocenie przez Komitet Naukowy,  będą prezentowane w postaci doniesień ustnych lub plakatowych podczas poszczególnych sesji  naukowych Zjazdu Lekarzy Warmii i Mazur.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Naukowego,  zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w tym wydarzeniu. Poza możliwością zapoznania się z najnowszymi trendami w medycynie naszego regionu, będzie też okazja do spotkań towarzyskich i wspólnej zabawy z oprawą muzyczną, zaplanowanej podczas sobotniego wieczoru w Klubie Lekarza.

Ze względu na niepewność co do dalszego rozwoju epidemii koronawirusa, tegoroczna edycja Zjazdu Naukowo-Szkoleniowego Lekarzy Warmii i Mazur może odbyć się w formule online. Będziemy systematycznie informować o sprawach organizacyjnych.

Regulamin przyjmowania prac