XL Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Warmińsko-Mazurskiej

Z radością informujemy, że w sobotę 26 marca 2022 r. XL Okręgowy Sprawozdawczo‑Wyborczy Zjazd Lekarzy wybrał:
– lek. dent. Annę Lella na Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie IX kadencji.
– lek. Jarosława Abramczyka Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej
ł
Serdecznie gratulujemy!
Dziękujemy wszystkim Delegatom za udział w Zjeździe!