XL Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Zapraszamy na XL Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej, który odbędzie się w dniu 26 marca 2022 r. (sobota), o godz. 10.00 w sali konferencyjnej im. Jana Rymiana w „Domu Lekarza” – siedzibie Izby lekarskiej
w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 16 C.
Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej
w Olsztynie obecność delegatów na Zjeździe jest obowiązkowa.
Uprzejmie prosimy i zachęcamy do przesyłania propozycji tematów do przygotowania projektów uchwał, stanowisk i apeli zjazdowych, na adres e-mail: olsztyn@hipokrates.org
Na zgłoszenia czekamy do 21 marca 2022 r. Projekty wcześniej przygotowane znacznie ułatwią procedowanie podczas obrad.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

PRZEWODNICZĄCY
Komitetu Organizacyjnego Zjazdu
lek. Józef Korbut

PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej w Olsztynie
lek. dent. Anna Lella

(opublikowano 15.03.2022 r.)