Wykreślenie praktyki

Wykreślenie praktyki z rejestru:

  1. Wykreślenie działalności gospodarczej w CEIDG
  2. Logowanie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
  3. Wysłanie wniosku elektronicznego o wykreślenie z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. We wniosku należy wskazać adres przechowywania dokumentacji medycznej po wykreśleniu praktyki z rejestru
  4. Podpisanie wniosku profilem zaufanym ePUAP

  wniosek o wykreślenie praktyki