17 kwietnia 2023
 • Szkolenia
 • szkolenie: „Ablacja 3D w leczeniu zaburzeń rytmu serca”

  SCZEGÓŁY: https://kmptm.pl/power5-4-kursy/ablacja-3d/

  TERMIN KURSU: 16-18.04.2023

  (za udział w kursie przysługuje 19 punktów edukacyjnych)

  Cel kształcenia

  Wzrost wiedzy i umiejętności praktycznych lekarzy, lekarzy rezydentów i stażystów oraz lekarzy odbywających specjalizację w trybie „pozarezydenckim” w obszarze leczenia zaburzeń rytmu serca zgodnie z Evidence Based Medicine oraz rozwój umiejętności interpersonalnych w zakresie właściwej komunikacji z pacjentem.

  Przedmiot i zakres planowanego kształcenia

  Planowane kształcenie przyjmie formę kursu, które obejmuje zarówno część teoretyczną oraz praktyczną, przy czym część praktyczna stanowić będzie co najmniej 50 % godzin edukacyjnych.

  Zakres wiedzy teoretycznej:

  1. Umiejętność nawiązywania relacji z pacjentem, jego rodziną i opiekunem pacjenta
  2. System mapowania 3D – zasady tworzenia obrazu, rodzaje map
  3. Leczenie inwazyjne arytmii z wykorzystaniem systemów 3D
  4. Systemy 3D – CARTO – sprzęt, możliwości systemu.
  5. Systemy 3D – ENSITE – sprzęt, możliwości systemu.
  6. Systemy 3D – RHYTMIA – sprzęt, możliwości systemu.
  7. Systemy 3D najczęstsze błędy i sposoby ich unikania
  8. Integracja współczesnych systemów 3 D z innymi technikami obrazowymi – zastosowania
  9. Anatomia radiologiczna człowieka i świni

  Zakres umiejętności praktycznych:

  1. Ćwiczenia praktyczne na modelu zwierzęcym (wykonanie mapy elektroanatomicznej, ablacja RF wybranego obszaru)
  2. Ćwiczenia na symulatorach

  Zakres tematyczny kursu kształcącego lekarzy, lekarzy rezydentów i stażystów oraz lekarzy odbywających specjalizację w trybie „pozarezydenckim” wykracza poza programy specjalizacji lekarskich.

  Sposoby weryfikacji wyników kształcenia

  • Sprawdzian z wiedzy teoretycznej – lekarz jest zobowiązany do zaliczenia sprawdzianu na zakończenie każdego kursu z zakresu wiedzy objętej programem kursu – u kierownika kursu lub wykładowcy; warunkiem zaliczenia części teoretycznej jest uzyskanie min. 80% dobrych odpowiedzi na 25 pytań testowych
  • Sprawdzian z umiejętności praktycznych – lekarz jest zobowiązany do zaliczenia sprawdzianu umiejętności praktycznych czyli wykonania samodzielnie procedury medycznej (wykonanie mapy elektroanatomicznej, ablacja RF wybranego obszaru ) na modelu zwierzęcym

  Grupa docelowa szkoleń

  Kurs przeznaczony jest dla lekarzy ze specjalizacją „kardiologia” oraz lekarzy rezydentów/ stażystów/ lekarzy odbywających specjalizację w trybie „pozarezydenckim” o specjalizacji „kardiologia”.

  Miejsce szkolenia: Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10 c w Zabrzu

  Liczba planowanych szkoleń: 26 kursów do 30.06.2023 r.

  Liczebność każdej grupy szkoleniowej: 6 osób

  Czas trwania każdego szkolenia: 3 dni

  Termin kursów:

  16-18.04.2023