Wpis do rejestru na obszarze kolejnej Izby Lekarskiej

WPIS DO REJESTRU PRAKTYK NA OBSZARZE KOLEJNEJ IZBY LEKARSKIEJ

Wniosek o zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą obejmującą wpis danych dotyczących lekarza/ lekarza dentysty zamierzającego wykonywać działalność leczniczą w formie praktyki lekarskiej na obszarze kolejnej izby lekarskiej.

Załącznik dla kolejnych miejsc (gabinetów) wykonywania praktyki zawodowej