Szkolenia dla stażystów

Dla lekarzy oraz lekarzy dentystów, którzy rozpoczęli staż podyplomowy 1 października 2020 r. oraz 1 marca 2021 r. zostaną zorganizowane następujące szkolenia:

  • 12 kwietnia 2021 – 20 kwietnia 2021 r.  (20 godz. – 3 dni + 30 godz. – 4 dni) – szkolenie z zakresu bioetyki i prawa medycznego
  • 21 kwietnia 2021 – 23 kwietnia 2021 r.  (20 godz. -3 dni) – szkolenia z zakresu orzecznictwa
  • 23 kwietnia 2021 r. , godz. 12:15 – sprawdzian zaliczający szkolenia z zakresu bioetyki i prawa medycznego

Powyższe szkolenia odbędą się w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, ul. Żołnierska 16 C (sala konferencyjna im. Jana Rymiana, parter)

  • 17-21 maja 2021 r. – szkolenie z zakresu krwiodawstwo, krwiolecznictwo.

Rozkład sesji wykładowej w 2021 r.