Szczepienia przeciw grypie zwolnione z PIT

Szczepienia przeciw grypie zwolnione z PIT. Zwolnienie, które weszło w życie 8 grudnia 2020 r., polega za zaniechaniu poboru podatku PIT od wartości świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie otrzymanych w okresie obowiązywania COVID-19. Zwolnienie ma zatem zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii. W Dzienniku Ustaw z dnia 7 grudnia 2020 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 2174). Rozporządzenie weszło w życie jedynie po jednodniowym vacatio legis, czyli w dniu 8 grudnia 2020 r.

źródło: https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/zwolnienia/5146959,Szczepienia-przeciw-grypie-zwolnione-z-PIT.html