Rejestracja praktyki grupowej

1. Wpis do rejestru
2. Zmiany dotyczące wykonywania grupowej praktyki
3.  Wpis do rejestru praktyk grupowych na obszarze kolejnej izby lekarskiej
4.  Wykreślenie praktyki
5.  Komunikat – nowe oznakowanie dokumentacji medycznej

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lekarzy/lekarzy dentystów wykonujących działalność leczniczą w formie spółki jako grupowa praktyka lekarska

załącznik dla wspólników spółki