Szanowni Państwo,

poniżej  uzupełnienie informacji dot. protestu Pracowników Ochrony Zdrowia w dniu 11 września 2021 r. :

PROTEST 11.09.2021

Start: 12:00

Trasa:

 • Start: plac Krasińskich
 • Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa
 • Pałac Prezydencki, Krakowskie Przedmieście
 • Parlament RP, ul. Wiejska
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie

Zakończenie: ok. 16:00

Kolejność w kolumnie protestu:

 • Karetka + ratownicy na motorach
 • Liderzy organizatorów + chorąży z logiem i nazwą organizacji / związku
 • Liderzy gości, organizacji wspierających przedstawiciel opiekunów medycznych
 • ZZPMSWiAP: wszyscy z ochrony zdrowia
 • Technicy radiologii i radioterapii
 • Farmacja szpitalna
 • Diagności laboratoryjni: związek i samorząd
 • Fizjoterapia:  związek i samorząd
 • Pielęgniarki: związek i samorząd
 • Lekarze: związek, rezydenci i samorząd
 • Wpierający protest: Forum Związek Zawodowy (nauczyciele, celnicy, ciepłownicy), opiekunowie

Wszelkie aktualne informacje i materiały dot. protestu 11 września 2021 r., znajdziecie również pod linkiem:

https://nil.org.pl/biuro-prasowe/wielki-protest-pracownikow-ochrony-zdrowia

Opublikowano: 7 września 2021 r.

__________________________________________________

PROTEST PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA – WARSZAWA 11 WRZEŚNIA 2021

Podczas spotkania w Naczelnej Izbie Lekarskiej przedstawicieli samorządów zawodów medycznych oraz przedstawicieli związków zawodowych zrzeszonych w branży ochrony zdrowia zapadła decyzja o organizacji:
PROTESTU PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA – WARSZAWA 11 WRZEŚNIA 2021

Postulaty:
• znacznie szybszy niż planowany wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej do wysokości nie 7%, ale 8% PKB (jak w krajach sąsiednich, średnia OECD na 2018 rok wynosi 8.8% PKB)
• zwiększenie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia do poziomów średnich w OECD i UE względem średniej krajowej, celem zahamowania emigracji zewnętrznej (zagranicznej) i wewnętrznej (do sektora prywatnego) pracowników opieki zdrowotnej
• zwiększenie liczby finansowanych świadczeń dla pacjentów oraz poprawa dostępności pacjenta do świadczeń
• podwyższenie jakości świadczeń dla pacjentów – jesteśmy krajem UE a nie WNP, potrzebna jest opieka lekarska, pielęgniarska, ale też fizjoterapeutyczna, rehabilitacyjna i farmaceutyczna oraz dostęp do nowoczesnych form diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej
• zwiększenie liczby pracowników pracujących w systemie ochrony zdrowia do poziomów średnich w krajach OECD i UE, szczególnie w sytuacji starzenia się społeczeństwa i zwiększania się zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej

Dla członków WMIL zainteresowanych udziałem w manifestacji i przejazdem do stolicy, Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska może zorganizować transport.

By zgłosić chęć wzięcia udziału, należy napisać maila na adres:olsztyn@hipokrates.org
Więcej informacji wkrótce.
WMIL w Olsztynie

Opublikowano: 20 sierpnia 2021 r.