Pomoc materialna dla członków WMIL

Koleżanki, Koledzy!

W tym niełatwym czasie zachęcamy Was do zwracania się do Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej o wszelką pomoc, w tym materialną.
Niestety coraz częściej trudne sytuacje  życiowe, spowodowanych epidemią wirusa COVID-19, dotykają wielu członków naszego środowiska.
W ramach naszej Izby działa Komisja Socjalna, która rozpatruje m.in. wnioski o przyznanie nisko oprocentowanych pożyczek, przyznaje też bezzwrotne zapomogi losowe. Ponadto Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło uchwałę o stworzeniu funduszu, mającego na celu wsparcie finansowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz ich rodzin. Nasza Izba może pomóc w uzyskaniu tej pomocy, jeśli tylko otrzymamy taką informację.
Wnioski proszę wysyłać na adres olsztyn@hipokrates.org