Pomoc dla Ukrainy

Słownik Polsko – Ukraiński dla lekarzy – medyczny

Słownik Polsko – Ukraiński dla lekarzy – stosowanie leków

(opublikowano 25.04.2022 r.)

Pomoc Ukrainie –  pismo Fundacji Lekarze Lekarzom

(opublikowano 09.03.2022 r.)

Koleżanki, Koledzy!

Dzisiaj odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego., na którym przekazano apel, aby udzielać pomocy obywatelom Ukrainy za pośrednictwem oficjalnej strony:

https://pomagamukrainie.gov.pl/

Na tej stronie znajduje się m.in. formularz, dla osób chcących udzielić schronienia

uchodźcom z Ukrainy w ramach akcji koordynowanej przez lokalne samorządy:

https://polacydlaukrainy.pl/

(opublikowano 01.03.2022 r.)

Fundacja Lekarze Lekarzom organizuje pomoc humanitarną dla Ukrainy.

Wszyscy, którzy chcą pomóc, mogą to uczynić poprzez wpłatę darowizny na konto Fundacji– dane do przelewu:

Fundacja Lekarze Lekarzom
ul. Jana Sobieskiego 110
00-764 Warszawa

Nr konta: PKO SA 31 1240 6263 1111 0010 4779 2541

Z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy”

(opublikowano 28.02.2022 r.)