Ostatni dyżur

Ciunowicz Maria Irena2021.01.26Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii

Węgrzyn Krzysztof 09 05 2021 Lekarz specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa
Węgrzyn Krzysztof 09 05 2021 Lekarz specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa
Terlecki Andrzej 2021 04.21 Lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki
Rainko Edward 29 03 2021 Lekarz specjalista medycyny ogólnej I stopnia
Kupidura Albert 18 03 2021 Lekarz specjalista w dziedzinie alergologii, laryngologia, medycyny społecznej i otolaryngologii
Jaroszewska- Ramel Sabinaf 25 02 2021 Lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii
Szyćko Alicja 2020.12.29 Lekarz specjalista w dziedzinie stomatologii ogólnej, stomatologii zachowawczej
Młynarczyk Władysław Józef 2020.12.11 Lekarz specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa
Popko-Kantecka Teresa 2020.11.12 Lekarz specjalista w dziedzinie Chirurgii ogólnej
Jędrzejewska Ludmiła 2020.11.08 Lekarz specjalista w dziedzinie stomatologii ogólnej
Dobrzeniecka Jolanta Ewa 2020.11.28 Lekarz specjalista w dziedzinie otolaryngologii
Dobrzeniecki Wojciech 2020.11.28 Lekarz specjalista w dziedzinie alergologii, pulmonologii, pediatrii
Kasprzak Ryszard 2020.11.05 Lekarz specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa, II st. rodzinnej, II st. Organizacji Ochrony Zdrowia
Iwanowska Anna Elżbieta 2020.09.18 Specjalista Chorób Wewnętrznych
Fuks Ryszard Józef 2020.08.04 Dr n. med. Lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej, I st. Chirurgia ogólna
Berentowicz Kazimierz 2020.08.02 Lekarz specjalista w dziedzinie rentgenodiagnostyce, I st. Choroby wewnętrzne
Podkowa Danuta Irena 2020.07.16 Lekarz stomatolog, specjalizacja stomatologia ogólna
Donay-Pukińska Jolanta 2020.05.04 Lekarz pediatra, specjalista medycyny szkolnej
Ciesielski Tadeusz Stanisław 2020.04.05 Doktor nauk medycznych, lekarz specjalista w dziedzinie neurologii i neurologii dziecięcej
Piesiak Zdzisław Paweł 2020.03.19 Lekarz specjalista epidemiologii oraz organizacji zdrowia
Mackiewicz Feliks 2020.03.02 Lekarz specjalista chorób wewnętrznych
Wiśniewski Waldemar Wiesław 2020.02.14 Lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz organizacji ochrony zdrowia
Kutnik Anna Bożena 2020.02.12 Lekarz stomatolog, I st. stomatologia ogólna
Werno-Bucholc Maria Teresa 2020.01.08 Lekarz
Dąbrowski Andrzej 2019.11.04 Doktor nauk medycznych, lekarz specjalista chirurgii ogólnej, I st. medycyna społeczna
Kubiak-Ptak Dorota Maria 2019.10.10 Lekarz dentysta, Stomatologia ogólna, ortodoncja
Fabisiewicz-Knobloch Anna Józefa 2019.07.07 Lekarz, Urologia, Chirurgia ogólna
Walkowski Stefan Karol 2019.04.29 Lekarz, Położnictwo i ginekologia
Wojdat Tadeusz Jan 2019.04.14 Lekarzy, Radiologia, patomorfologia
Zacharczuk Michał 2019.03.17 Lekarz, Położnictwo i ginekologia
Lewandowicz Maria Teresa 2019.03.17 Lekarz, Położnictwo i ginekologia
Białaszczyk Szczepan Stanisław 2019.03.16 Lekarz, Choroby wewenętrzne
Pejda Zbigniew Piotr 2019.03.16 Lekarz, Pediatria
Gąsiorek Henryk Wiesław 2019.03.13 Doktor nauk medycznych, Położnictwo i ginekologia
Redes Alicja Roma 2019.03.01 Lekarz
Kieres Aleksander Jan 2019.02.23 Lekarz,Medycyna rodzinna, Choroby wewnętrzne
Kapała Regina Wanda 2019.02.13 Lekarz, Pediatria
Kucharczyk Ewa Katarzyna 2019.02.12 Lekarz
Wendorff Bohdan Maria 2019.02.10 Lekarz, Radiodiagnostyka, Organizacja ochrony zdrowia
Pukiński Andrzej 2019.02.09 Lekarz, Patomorfologia Anatomia patologiczna
Rudź Leszek Bronisław 2019.02.06 Lekarz, Ortopedia i traumatologia
Frej Mariola Hanna 2019.02.04 Lekarz, Choroby wewnętrzne
Ziółkiewicz Zygmunt 2018.12.26 Lekarz, Chirurgia dziecięca
Dawnis Henryk 2018.12.05 Lekarz specjalista w dziedzinie urologii, chirurgia ogólna I st.
Citko Jerzy 2018.10.26 Lekarz, Chirurgia ogólna
Opacki Władysław Jan 2018.10.15 Doktor nauk medycznych, Lekarz, Ginekologia i położnictwo
Radziwon-Jurczak Urszula Grażyna 2018.10.11 Lekarz
Iwanowska Urszula Maria 2018.09.04 Lekarz dentysta, Stomatologia dziecięca, Medycyna społeczna
Rybus-Bialecka Janina 2018.09.03 Lekarz, Choroby wewnętrzne
Lewicki Marian 2018.08.23 Lekarz, Otolaryngologia, Laryngologia
Sobczyk Kazimierz 2018.08.11 Lekarz, Pediatra
Skakun Jerzy 2018.07.20 Lekarz, Prychiatria
Kołakowski Antoni Zbigniew 2018.05.24 Lekarz, Chirurgia urozowo-ortopedyczna, Organizacja ochrony zdrowia, Medycyna społeczna
Szubstarski Stanisław Benedykt 2018.05.12 Doktor nauk medycznych, Lekarz, Choroby zakaźne
Bąkowska Alicja 2018.05.06 Lekarz, Medycyna rodzinna, Pediatria
Kogut Bolesław 2018.04.09 Lekarz, Choroby wewnętrzne
Awiżeń Wacław 2018.03.05 Lekarz, Położnictwo i ginekologia, Chirurgia ogólna
Bauknecht Lucyna 2018.02.12 Lekarz, Choroby wewnętrzne, Endokrynologia
Fijałkowska-Pancechowska Alicja Antonina 2018.01.09 Lekarz dentysta
Langowski Edward 2017.11.11 Doktor nauk medycznych, lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
Sulikowski Dariusz 2017.08.18 Lekarz, Położnictwo i ginekologia
Bernecka Irena 2017.07.07 Lekarz, dr n. med., Dermatologia i wenerologia
Stępiński Maciej 2017.05.07 Lekarz dentysta
Skalski Waldemar Witold 2017.04.23 Lekarz, Choroby wewnętrzne, Medycyna społeczna, Organizacja ochrony zdrowia
Cieślak Jan 2017.02.23 Lekarz
Kruszewska-Andruszkiewicz Alicja 2017.02.15 Lekarz, Pediatria, Chroby płuc
Ibiańska-Woroniak Krystyna 2017.02.14 Lekarz, Medycyna przemysłowa
Krajewska Kaziemiera Wiesława 2017.02.09 Lekarz, Pediatria
Żechowicz Stefan 2017.01.27 Doktor nauk medycznych, Lekarz, Laryngologia, Organizacja ochrony zdrowia
Żbikowska Elżbieta Anna 2017.01.25 Lekarz, Choroby wewnętrzne, Endokrynologia
Macicki Walerian 2017.01.03 Lekarzy, Choroby wewnętrzne
Rosińska-Piesiak Teresa Bożena 2016.12.09 Lekarz, Pediatra, Psychiatria dziecięca
Kazimierski Szymon Bolesław 2016.11.24 Lekarz dentysta
Wawrzyniak-Wierzbicka Agnieszka Eleonora 2016.10.10 Lekarz, Pediatria
Różacki Ryszard 2016.09.25 Lekarz, Pediatra
Rams Henryk 2016.09.04 Lekarz, Ginekologia i położnictwo
Wcisło Witold Władysław 2016.07.30 Lekarz, Anestezjologia i intensywna terapia, Medycyna ratunkowa
Sapka-Bołoczko Maria 2016.07.27 Lekarz, Okulistyka
Gołębiewski Mirosław Ireneusz 2016.07.22 Lekarz, Ginekologia i położnictwo
Maciejewska Krystyna 2016.07.13 Lekarz, Choroby wewnętrzne, Choroby płuc, Alergologia
Forfa Jan 2016.06.25 Lekarz, dr n. med., Nefrologia, Choroby wewnętrzne, Medycyna społeczna
Waszkiewicz Ryszard Piotr 2016.04.07 Lekarz, Chirurgia ogólna, Organizacja ochrony zdrowia
Podjaski Zygmunt Marian 2016.04.05 Lekarz, dr n. med., Higiena
Obuchowicz Sławomir 2016.03.04 Lekarz, Pdiatria, Epidemiologia
Prusiewicz Jerzy Marian 2016.02.12 Lekarz, Ftyzjatria, Choroby płuc
Kacperska Anna 2016.01.24 Lekarz, Okulistyka, Organizacja ochrony zdrowia, Okulistyka
Dobielińska-Eliszewska Teresa Katarzyna 2016.01.08 Lekarz, Położnictwo i ginekologia, Medycyna społeczna, Radioterapia, Chemioterapia nowotworów, Onkologia kliniczna
Ponikarczyk Radosław Franciszek 2016.01.08 Lekarz, Neurochirurgia
Dawidziuk Mikołaj 2016.01.07 Lekarz, dr n. med., Choroby wewnętrzne, Higiena i epidemiologia, Epidemiologia, Kardiologia, Choroby wewnętrzne
Molga Stefania Maria 2016.01.02 Lekarz dentysta, Stomatologia ogólna
Piechowicz-Różacka Elżbieta Barbara 2015.12.28 Lekarz, Pediatria, Pediatria
Choińska Anna Teresa 2015.12.16 Lekarz, Psychiatria
Sak Paweł Dariusz 2015.11.23 Lekarz, Medycyna ratunkowa
Pietkiewicz Zdzisław Antoni 2015.11.21 Lekarz, Medycyna ogólna
Baranowski Jan Stefan 2015.11.19 Lekarz, dr n. med., Dermatologia i wenerologia, Dermatologia i wenerologia
Ostrowska-Czupryńska Elżbieta Walentyna 2015.08.27 Lekarz, Ginekologia i Położnictwo, Położnictwo i ginekologia, Seksuologia
Orlińska Daniela Maria 2015.06.24 Lekarz, Neurologia
Makowiecki Adam 2015.06.17 Lekarz
Gębik Lidia Teresa 2015.06.04 Lekarz dentysta, Stomatologia ogólna
Szczepański Marian Stanisław 2015.05.30 Lekarz dentysta, Stomatologia ogólna, Protetyka stomatologiczna
Kowalczyk Tadeusz Grzegorz 2015.05.18 Lekarz, Położnictwo i ginekologia, Położnictwo i ginekologia
Borkowska Agnieszka Krystyna 2015.05.04 Lekarz dentysta, Stomatologia ogólna
Domańska Izabella 2015.04.23 Lekarz, Neurologia
Mieczkowska Barbara Antonina 2015.04.08 Lekarz, Okulistyka, Okulistyka
Chrupek Kalina Rajmunda 2015.02.17 Lekarz dentysta, Stomatologia ogólna, Stomatologia zachowawcza
Fitaszewski Lech Wacław 2015.02.16 Lekarz dentysta
Sikora Krystyna Maria 2015.02.14 Lekarz, Choroby wewnętrzne, Psychiatria, Psychiatria
Adamus Paweł 2015.02.10 Lekarz, specjalista pediatrii
Kralkowski Krzysztof Wojciech 2015.01.17 Lekarz, dr n. med., Chirurgia ogólna, Chirurgia ogólna
Kozłowski Józef 2014.12.26 Lekarz, Choroby płuc
Bukowiecki Stanisław 2014.10.27 Chirurgia ogólna, Radiodiagnostyka
Sankowski Tomasz 2014.10.25 Lekarz, Choroby wewnętrzne, Kardiologia
Gruss Małgorzata Jolanta 2014.10.21 Lekarz dentysta
Moroz Zofia 2014.10.21 Lekarz
Siemaszkiewicz Władysława 2014.10.18 Lekarz dentysta, Stomatologia ogólna, Stomatologia zachowawcza
Dmowski Andrzej 2014.10.15 Lekarz dentysta, Stomatologia ogólna
Bacha Dagmara Hanna 2014.10.14 Lekarz dentysta, Chirurgia stomatologiczna
Bednarski Zenobiusz Michał 2014.09.29 Lekarz, dr n. med., Ftyzjatria, Ftyzjatria
Ferenc Jan 2014.09.07 Lekarz, Choroby wewnętrzne, Choroby wewnętrzne
Kamieniecki Józef 2014.08.16 Lekarz, Psychiatria
Badyło-Basińska Alina 2014.08.06 Lekarz, Pediatria, Pediatria
Dobrzański Karol Grzegorz 2014.07.18 Lekarz dentysta, Stomatologia ogólna, Medycyna społeczna, Organizacja ochrony zdrowia
Badura-Szczawińska Zofia Alina 2014.07.05 Lekarz, Medycyna ogólna, Medycyna ogólna
Jarosławska Bożena 2014.07.03 Lekarz, Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna
Lipińska-Marciszewska Teresa Ewa 2014.05.23 Lekarz, Stomatologia ogólna
Kołacz Władysław 2014.04.22 Lekarz, Pediatria, Medycyna rodzinna
Ramel Remigiusz 2014.03.31 Lekarz, Radiologia, Radiodiagnostyka, Medycyna społeczna
Janczewska Marzena Bogusława 2014.03.26 Lekarz, Pediatria, Pediatria, Farmakologia kliniczna
Wasilewska Jadwiga Janina 2014.03.16 Lekarz, Choroby wewnętrzne, Neurologia, Neurologia
Kurowski Wiesław 2014.03.12 Lekarz dentysta, Stomatologia ogólna
Michalak Zbigniew Feliks 2014.02.15 Lekarz, Neurologia, Neurologia
Rydzik Stanisław 2014.02.07 Lekarz, Chirurgia ogólna
Dryżałowska Jadwiga 2014.02.03 Lekarz, Choroby wewnętrzne, Choroby wewnętrzne
Semenowicz Jerzy 2014.02.01 Lekarz, Choroby wewnętrzne, Choroby wewnętrzne
Zyśk Halina 2014.01.28 Lekarz, Choroby wewnętrzne
Gross Wanda Leokadia 2014.01.19 Lekarz, Pediatria, Choroby płuc u dzieci
Wróblewska Jolanta Anna 2014.01.17 Lekarz, Choroby wewnętrzne, Reumatologia, Medycyna pracy, Medycyna pracy