Okręgowa Komisja Rewizyjna

Zgodnie z art. 29 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. Okręgowa Komisja Rewizyjna:

  1. kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby;
  2. przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi lekarzy;
  3. przedstawia okręgowemu zjazdowi lekarzy opinię dotyczącą sprawozdania okręgowej rady lekarskiej z wykonania budżetu i na tej podstawie składa wniosek w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie lekarskiej.

KOMISJA REWIZYJNA IX KADENCJI (2022-2026) w składzie:

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej jest: lek. Arkadiusz Pyszko

Pozostali członkowie:

  1. dr n. med. Jan Bykowski – wiceprzewodniczący
  2. dr n. med. Roman Łesiów – sekretarz
  3. lek. Krzysztof Cybulak