Nowe oznakowanie dokumentacji medycznej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. o dokumentacji medycznej (Dz. U. Nr 252, poz. 1697) wymaga, aby zarówno w dokumentacji indywidualnej pacjenta,  jak i dokumentacji zbiorczej znajdowało się m.in. oznaczenie danego podmiotu leczniczego.

Oznaczenie to powinno zawierać:

I. w przypadku niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (podmiotów leczniczych):

  •  nazwę podmiotu,
  • adres podmiotu, wraz z numerem telefonu,
  • kod resortowy, stanowiący I część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych (7-ZNAKOWY NUMER KSIĘGI REJESTROWEJ ZAKAŁDU),
  •  nazwę jednostki organizacyjnej oraz jej kod resortowy stanowiący V część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,
  •  nazwę komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych, oraz jej kod resortowy.

II. w przypadku indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych lub grupowych praktyk lekarskich:

  •  nazwę podmiotu,
  • adres podmiotu, wraz z numerem telefonu,
  • numer wpisu do rejestru prowadzonego przez okręgową izbę lekarską – w przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej.

Jednocześnie informujemy, iż nie ulegają zmianie dane dotychczasowe oznaczenia podmiotu obowiązujące na drukach recept.