Szanowni Państwo,

Polscy klinicyści w ramach inicjatywy „Nauka przeciw pandemii”, którą wspiera m.in. Naczelna Izba Lekarska, przygotowali kompleksowe kompendium wiedzy o przebiegu i skutkach zdrowotnych COVID-19 wraz z rekomendacjami dot. diagnostyki i leczenia.

Biała księga pt. „Charakterystyka choroby COVID-19, objawy oraz skutki zdrowotne. Rekomendacje i doświadczenia polskich klinicystów” powstała pod przewodnictwem prof. Andrzeja M. Fala, a wśród jej twórców znajdują się wybitni eksperci wielu kluczowych dziedzin medycyny i nauki, w tym Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja. Jest to pierwsza tak kompleksowa publikacja dotycząca wieloukładowych objawów, najbardziej powszechnych powikłań i rekomendacji terapeutycznych po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.
Celem białej księgi jest holistyczne ukazanie długofalowych skutków zdrowotnych, jakie niesie ze sobą COVID-19. Publikacja to także źródło wiedzy dla osób, które przeszły COVID-19, a także systemu opieki zdrowotnej na temat diagnostyki i terapii w przypadku utrzymujących się objawów i powikłań.

Biała księga – Charakterystyka choroby COVID-19