Praca lekarza w czasach pandemii – konkurs fotograficzny

Komisja Kultury Okręgowej Rady  Lekarskiej w Warszawie organizuje Konkurs Fotograficzny dla lekarzy i lekarzy dentystów pt. „Praca lekarza w czasie pandemii”.
Konkurs jest otwarty i ma zasięg ogólnopolski, dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie informacji o w/w konkursie w Państwa biuletynie.
Konkurs podzielony jest na następujące etapy:

1) nadsyłanie zdjęć do 31 marca 2021 roku– na adres mail: komisjakultury@oilwaw.org.pl
2) rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 maja 2021 roku.

Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie jedno zdjęcie.Laureaci konkursu otrzymają nagrody za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca.

Regulamin konkursu