Kwalifikacje do szczepień przez lekarzy stażystów

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że lekarz stażysta, w obecnym stanie prawnym, może kwalifikować do szczepień przeciw COVID-19 w innym podmiocie leczniczym niż miejsce odbywania stażu na podstawie skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Obecnie trwają prace legislacyjne mające na celu umożliwienie wykonywania kwalifikacji oraz szczepień przez lekarzy stażystów przeciw COVID-19 również poza miejscem odbywania stażu bez konieczności posiadania ww. skierowania do pracy.

Jest to odpowiedź na pismo Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej ws. podjęcia przez Ministra Zdrowia działań zmierzających do umożliwienia lekarzom stażystom kwalifikacji do szczepień COVID-19 bez nadzoru lekarza posiadającego pełne prawo wykonywania zawodu i w innych miejscach niż miejsca odbywania stażu tak, jak to możliwe w przypadku fizjoterapeuty, farmaceuty czy diagnosty laboratoryjnego.

Pismo Prezesa NIL do Ministra Zdrowia w sprawie umożliwienia stażystom kwalifikacji do szczepień

Odpowiedź MZ na pismo NIL

Stanowisko MZ