Księgi rejestrowe praktyk

Informujemy, że na stronie www.rpwdl.csioz.gov.pl w części „Częste pytania Podmiotów Leczniczych i Praktyk Zawodowych” umieszczony został odnośnik do instrukcji użytkownika dla Petentów.