Komisja Ubezpieczeń Lekarzy

Przewodniczący: lek. Artur Gołębiowski

Do zadań Komisji Ubezpieczeń Lekarzy należy w szczególności:

  1. bieżące śledzenie zmian zachodzących na rynku ubezpieczeń od Odpowiedzialności Cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
  2. analiza oferty towarzystw ubezpieczeniowych obsługujących sektor medyczny;
  3. przedstawianie opinii dotyczących ofert i przedstawianie ich Okręgowej Radzie Lekarskiej i środowisku medycznemu.