Absolwenci uczelni medycznych ubiegający się o skierowanie na staż podyplomowy składają do dnia 17 sierpnia 2018 r.  w Biurze Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej dokumenty:

 
1. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty, w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków oraz wpisu do rejestru lekarzy i lekarzy dentystw okręgowej izby lekarskiej. >>pobierz>>
2. Kopia dyplomu/dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów. 
3. Zaświadczenie o średniej ze studiów.   
4. Kserokopia dowodu osobistego.
5. Potwierdzenie miejsca zamieszkania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
 
6. Dowód zmiany nazwiska.   
7. Orzeczenie o stanie zdrowia. >>pobierz>>
8. Dwa zdjęcia legitymacyjne/paszportowe

UWAGA:
Dokumenty potwierdzające znajomość z języka polskiego dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy posiadają obywatelstwo polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej a ukończyli studia w innym języku niż polski:
- świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim
- świadectwo złożenia: LEK, LEP, LDEK, LDEK - uzyskane po złożeniu, z wynikiem pozytywnym, egzaminu w języku polskim

Prosimy o składanie dokumentów

Tryb odbywania staży podyplomowych lekarza i lekarza dentysty uregulowany jest rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r., poz. 1082 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
89 539 19 29 w. 45
89 539 19 29 w. 33
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Centrum Egzaminów Medycznych - strona internetowa

Pliki do pobrania:

Kurs medycyny ratunkowej dla lekarzy stażystów 
Rozkład sesji wykładowej
Szczegółowy harmonogram szkoleń stażystów 9-20.04.2018 >>pobierz>>
Harmonogram szkoleń >>pobierz>>
Podanie o miejsce strażowe >>pobierz>>
Druk wniosku W-1 >>pobierz>>
Orzeczenie o stanie zdrowia >>pobierz>>
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty >>pobierz>>
Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów