• 0b.jpg
 • 1a.jpg
 • 1b.jpg
 • 1c.jpg
 • 1d.jpg
 • 1e.jpg
 • 1f.jpg
 • 1g.jpg
 • 1h.jpg
 • 1i.jpg
 • 1j.jpg
 • 1s.jpg

Absolwenci uczelni medycznych ubiegający się o skierowanie na staż podyplomowy od 1 marca 2020 r. składają do dnia 31 stycznia 2020 r.  w Biurze Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej dokumenty:

 
1. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty, w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków oraz wpisu do rejestru lekarzy i lekarzy dentystw okręgowej izby lekarskiej. >>pobierz>>
2. Odpis dyplomu/dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów. 
3. Zaświadczenie o średniej ze studiów.   
4. Kserokopia dowodu osobistego.
5. Potwierdzenie miejsca zamieszkania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
 
6. Dowód zmiany nazwiska.   
7. Orzeczenie o stanie zdrowia. >>pobierz>>
8. Dwa zdjęcia legitymacyjne/paszportowe

Tryb odbywania staży podyplomowych lekarza i lekarza dentysty uregulowany jest rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r., poz. 1082 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
89 539 19 29 w. 2
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Centrum Egzaminów Medycznych - strona internetowa

Pliki do pobrania:

Kurs medycyny ratunkowej dla lekarzy stażystów 
Rozkład sesji wykładowej >>pobierz>>
Harmonogram szkoleń >>pobierz>>
Podanie o miejsce strażowe >>pobierz>>
Druk wniosku W-1 >>pobierz>>
Orzeczenie o stanie zdrowia >>pobierz>>
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty >>pobierz>>
Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów