Informacja Komisji Wyborczej !

   Okręgowa Komisja Wyborcza informuje o zamknięciu list zgłoszonych kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej na okres VIII kadencji w latach 2017-2021 w poszczególnych rejonach wyborczych. Listy kandydatów wywieszone są w siedzibie naszej Izby a także dostępne są na stronie internetowej naszej Izby. Od chwili ogłoszenia list kandydatów trwa kampania wyborcza. Komisja Wyborcza po konsultacji z delegatami bądź przedstawicielami rejonu ustali termin, miejsce i okres głosowania w danym rejonie. Każdy członek rejonu wyborczego otrzyma korespondencję zawierającą niezbędne materiały, instrukcje i informacje pozwalające na skuteczne i terminowe oddanie swojego głosu na wybranych przez siebie kandydatów w swoim rejonie wyborczym.

   Zachęcamy do śledzenia informacji ukazujących się na stronie internetowej naszej Izby Lekarskiej: www.wmil.olsztyn.pl. Rekomendujemy skorzystanie z możliwości głosowania drogą korespondencyjną, które jest równoważne z głosowaniem osobistym. Proszę o aktywne uczestnictwo w głosowniach po zapoznaniu się z listami kandydatów w swoich rejonach i dokonanie wyborów, bo z tego grona zjazd sprawozdawczo-wyborczy dokona wyboru organów samorządowych.

Lek. dent. Artur Gołębiowski
Przewodniczący Komisji Wyborczej