WYKAZ REJONÓW WYBORCZYCH VIII KADENCJI

 

Nr

Nazwa rejonu wyborczego

1.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, Woj. Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci w Ameryce

2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

3.

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

4.

Samodzielny Publiczny  ZOZ  MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

5.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, SP Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

6.

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, lekarze psychiatrzy miasta Olsztyn i powiatu olsztyńskiego

7.

Lekarze NZOZ  i prywatnie praktykujący miasta Olsztyn oraz inni np. NFZ, sanepid, urzędy

8.

Lekarze emeryci i renciści miasta Olsztyn i powiatu olsztyńskiego

9.

Lekarze powiatu olsztyńskiego

10.

Lekarze powiatu iławskiego

11.

Lekarze powiatu ostródzkiego

12.

Lekarze powiatów: działdowskiego i nowomiejskiego

13.

Lekarze powiatów: lidzbarskiego i bartoszyckiego

14.

Lekarze powiatu kętrzyńskiego

15.

Lekarze powiatu giżyckiego

16.

Lekarze powiatów: szczycieńskiego i nidzickiego

17.

Lekarze powiatów: mrągowskiego i piskiego

18.

Lekarze powiatu ełckiego

19.

Lekarze powiatów: węgorzewskiego, oleckiego i gołdapskiego

20.

Lekarze rezydenci miasta Olsztyn i powiatu olsztyńskiego

21.

Lekarze dentyści miasta Olsztyn

22.

Lekarze dentyści powiatów: olsztyńskiego, bartoszyckiego i lidzbarskiego

23.

Lekarze dentyści powiatów: giżyckiego, mrągowskiego, kętrzyńskiego i węgorzewskiego

24.

Lekarze dentyści powiatów: ełckiego, gołdapskiego, oleckiego i piskiego

25.

Lekarze dentyści powiatów: szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego i nowomiejskiego

26.

Lekarze dentyści powiatów: iławskiego i ostródzkiego