WYBORY VIII KADENCJI
2017/2021OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie z dnia 10 marca 2018 r. o wynikach wyborów na stanowisko Prezesa Okręgowej Rady Lekarsiej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie z dnia 10 marca 2018 r. o wynikach wyborów na stanowisko Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie z dnia 10 marca 2018 r. o wynikach wyborów członków Okręgowej Rady Lekarskiej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie z dnia 10 marca 2018 r. o wynikach wyborów członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie z dnia 10 marca 2018 r. o wynikach wyborów członków Okręgowego Sądu Lekarskiego

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie z dnia 10 marca 2018 r. o wynikach wyborów na stanowiska Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie z dnia 10 marca 2018 r. o wynikach wyborów delegatów na Krakowy Zjazd Lekarzy

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie z dnia 10 marca 2018 r. o wynikach wyborów członków Okręgowej Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie z dnia 28 marca 2018 r. o wynikach wyborów członków prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie z dnia 28 marca 2018 r. o wynikach wyborów wiceprezesów Okręgowej Rady Lekarskiej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie z dnia 28 marca 2018 r. o wynikach wyborów sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie z dnia 28 marca 2018 r. o wynikach wyborów skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie z dnia 28 marca 2018 r. o wynikach wyborów przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie z dnia 28 marca 2018 r. o wynikach wyborów zastępców przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie z dnia 28 marca 2018 r. o wynikach wyborów sekretarza Okręgowej Komisji Rewizyjnej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie z dnia 13 kwietnia 2018 r. o wynikach wyborów pierwszego i drugiego zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie z dnia 20 kwietniaa 2018 r. o wynikach wyborów Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie z dnia 20 kwietnia 2018 r. o wynikach wyborów zastępców przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego

Komunikat OKW

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej Warmińsko-Mazurskiej Izby lekarskiej w Olsztynie z dnia 23 stycznia 2019 r. o wygaśnięciu mandatu na delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy VIII Kadencji 2018-2022

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej Warmińsko-Mazurskiej Izby lekarskiej w Olsztynie z dnia 23 stycznia 2019 r. o wygaśnięciu mandatu czonka Okręgowego Sądu Lekarskiego VIII Kadencji 2018-2022

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej Warmińsko-Mazurskiej Izby lekarskiej w Olsztynie z dnia 23 stycznia 2019 r. o utracie stanowiska Zastępcy Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego VIII Kadencji 2018-2022

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej Warmińsko-Mazurskiej Izby lekarskiej w Olsztynie z dnia 23 stycznia 2019 r. o uzyskaniu mandatu delgata na Okręgowy Zjazd Lekarzy VIII Kadencji 2018-2022

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej Warminsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie z dnia 7 marca 2019 r. o wyniku wyborów uzupełniających zastępcy przewodniczącego sądu lekarskiego Warmiśko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie przeprowadzonych w dniu 20 lutego 2019 r. Poprawiony (środa, 13 marca 2019 17:07)