zjazd strona

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie ma zaszczyt zaprosić na XV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy Lekarzy Warmii i Mazur. Temat przewodni to "Medycyna Warmii i Mazur w czasie pandemii Covid-19". Zjazd odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2020 w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej i - jak zwykle - będzie okazją do podzielnia się osiągnięciami naukowymi i doświadczeniem zawodowym z szerokim gronem koleżanek i kolegów z naszej izby lekarskiej.

Serdecznie zachęcamy do nadsyłania streszczeń (prace oryginalne, opisy przypadków), które po ocenie przez Komitet Naukowy,  będą prezentowane w postaci doniesień ustnych lub plakatowych podczas poszczególnych sesji  naukowych Zjazdu Lekarzy Warmii i Mazur.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Naukowego,  zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w tym wydarzeniu. Poza możliwością zapoznania się z najnowszymi trendami w medycynie naszego regionu, będzie też okazja do spotkań towarzyskich i wspólnej zabawy z oprawą muzyczną, zaplanowanej podczas sobotniego wieczoru w Klubie Lekarza. 

Ze względu na niepewność co do dalszego rozwoju epidemii koronawirusa, tegoroczna edycja Zjazdu Naukowo-Szkoleniowego Lekarzy Warmii i Mazur może odbyć się w formule online. Będziemy systematycznie informować o sprawach organizacyjnych.


 

Regulamin przyjmowania prac /pobierz/