infolinia dla lekarzy


Pod numerem 800 090 600 w godzinach 8:00-18:00 od poniedziałku
do piątku mają Państwo możliwość otrzymania szybkiej, merytorycznej informacji między innymi w sprawach:

1.telemedycyny, udzielania porad przez telefon,
2.schematów postępowania z pacjentami podejrzanymi o zakażenie SARS-CoV-2,
3.dostępności laboratoriów wykonujących badania w kierunku SARS-CoV-2,
4.zaleceń dotyczących:
  • stosowania indywidualnych środków ochrony przez personel medyczny,
  • pobierania i przesyłania materiału zakaźnego do laboratoriów, postępowania z odpadami medycznymi,
  • wizyt domowych oraz stwierdzenia zgonu pacjenta w domu.
Przez dwa miesiące działania infolinii dla profesjonalistów medycznych pytania, jakie pojawiały się najczęściej dotyczyły:
transportu dla chorych na COVID-19,
6.zleceń testów przez lekarza POZ,
7.refundacji testów,
8.środków ochrony indywidualnej oraz ich braku w zaopatrzeniu placówek medycznych,
9.pierwszorazowych wizyt w AOS, a możliwości wykorzystania teleporady,
10.długoterminowej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych, w przypadku kwarantanny pacjenta.

Mając na uwadze Państwa wiedzę i doświadczenie, Prezes NFZ prosi o przedstawienie propozycji tematów, które mogłyby wzbogacić i dostosować ją do obecnych potrzeb środowiska medycznego.