informacja m Granty dla towarzystw naukowych

 

Koleżanki i Koledzy,

Realizując uchwałę Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu Lekarzy Nr 17 z dnia 5 listopada 2005r. w sprawie określenia strategicznych kierunków działania, Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie od kilku lat oferuje swoim członkom pomoc w realizacji ustawowego obowiązku kształcenia ustawicznego poprzez organizację szkoleń. Ponadto towarzystwa naukowe, które organizują szkolenia w siedzibie Izby Lekarskiej mogą wystąpić o ?grant na organizację szkolenia?.
W związku z planowanym przydzieleniem środków finansowych z budżetu Izby Lekarskiej na dofinansowanie szkoleń organizowanych przez towarzystwa naukowe z terenu działania Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, zwracam się z prośbą o zgłaszanie przez zainteresowane towarzystwa naukowe wniosków na dofinansowanie szkoleń najpóźniej do dnia 28 lutego 2020 r.
Komisja Kształcenia może przyznać granty w wysokości do 2500 zł. dla towarzystwa naukowego na jedno szkolenie.

Szczegółowe warunki przyznawania grantów w dołączonym regulaminie.
Ze względu na duże zainteresowanie pozyskaniem ww. środków prosimy o jak najszybsze składanie wniosków.

Lek. Piotr Siwik
Przewodniczący Komisji Kształcenia ORL


Regulamin |pdf|