rodo m Niekorzystny raport NIK dotyczący ochrony danych osobowych w szpitalach

 

Z przedstawionego raportu NIK wynika, że dane osobowe pacjentów nie są chronione w sposób wystarczający. W związku z tą kontrolą NIK zwrócił się z wnioskiem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o przeprowadzanie systemowych kontroli przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w jednostkach z sektora ochrony zdrowia.
W związku z powyższym zwracamy uwagę na konieczność wprowadzenia niezbędnych procedur, a także dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

Link do raportu:
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/rodo-w-szpitalu.html