oc m

UBEZPIECZENIA OC

 

Komisja Ubezpieczeń Lekarzy i Lekarzy Dentystów ORL Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej rekomenduje zawarcie polisy ubezpieczeniowej na rok 2019-2020 w oparciu o ofertę TU INTER Polska S.A.

jako najbardziej przygotowanej do kompleksowego ubezpieczania z tytułu odpowiedzialności zawodowej i odpowiadającej potrzebom ubezpieczeniowym środowiska medycznego.

Ubezpieczenie obowiązkowe nie chroni m.in. przed skutkami szkód w mieniu lub ekspozycji zawodowej, kosztami ochrony prawnej. Zachęcamy do korzystania z oferowanego przez Inter Polska pakietowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza i lekarza dentysty.
Jednocześnie Inter Polska dążąc do zapewnienia kompleksowej ochrony lekarzy daje możliwość samodzielnego kształtowania zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Rozszerzenia ubezpieczenia oferują następujące klauzule:

- Klauzula nr 9 ( do OC dobrowolne)- naruszenie praw pacjenta
- Klauzula nr 10 ( do ochrona HIV/WZW) - agresja pacjenta
- Klauzula nr 5 medycyna estetyczna

Ponadto w załączeniu przesyłamy atrakcyjną na rynku ofertę ubezpieczenia INTER Tour 365 - roczne ubezpieczenie podróżne dedykowane dla przedstawicieli zawodów medycznych i ich rodzin. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na całym świecie przez 24 h i obejmuje swoim zakresem zarówno podróże w celach wypoczynkowych jak i w związku z wykonywaniem pracy w zawodzie medycznym ( zagraniczne konferencje, szkolenia, sympozja ).

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi ofertami ubezpieczeń TU INTER Polska S.A. dedykowanymi dla branży medycznej

W celu wznowienia/zawarcia polisy zapraszamy do siedziby Izby Lekarskiej w Olsztynie
ul. Żołnierska 16C (Ip.) - pok. 110 - Agnieszka Gontarz (tel. 89 539 19 29 w. 3)


Przewodniczący Komisji Ubezpieczeń Lekarzy ORL
Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej
lek. dent. Artur Gołębiowski

 


Szczegółowy wykaz ofert:

- Pakiet Ubezpieczeń dla Lekarzy i Lekarzy  Dentystów |pdf|
- INTER Tour 365 |pdf|
- Ubezpieczenie naruszenia Praw Pacjenta |pdf|
- Ubezpieczenie na wypadek agresji pacjenta |pdf|
- Inter ochrona prawna |pdf|