nfz m Z dniem 1 września weszło w życie Zarządzenie Nr 115/2019/DSOZ Prezesa NFZ z 30.08.2019 r, umożliwiające zwiększenie stawki kapitacyjnej.

Zmiana wprowadzona niniejszym zarządzeniem ma na celu zwiększenie dostępności, podniesienie jakości świadczeń udzielanych oraz usuwania barier biurokratycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej poprzez:

a) dopuszczenie do udzielania świadczeń na obszarach wiejskich o małej gęstości zaludnienia, na których występuje deficyt zatrudnionych lekarzy w POZ, lekarzy, którzy po zdaniu LEK nie rozpoczęli kształcenia specjalistycznego w ramach rezydentury,
b) zwiększenie poziomu finansowania placówek POZ, które uzyskały certyfikaty jakości po zakończeniu procesy akredytacji przez CMJwOZ,
c) poprawę opieki nad pacjentami chorymi przewlekle na choroby układu krążenia, cukrzycę i choroby tarczycy,
d) motywacyjne zwiększenie poziomu finansowania w przypadku wystawiania e-recept,
e) motywacyjne zwiększenie poziomu finansowania świadczeń profilaktyki chorób układu krążenia oraz raka szyjki macicy.

Zmieniona regulacja przewiduje, że jeśli lekarz pierwszego kontaktu, posiadający certyfikat akredytacyjny, wystawi już we wrześniu ponad 80 proc. recept w formie elektronicznej, dostanie z Funduszu znacznie podwyższoną stawkę kapitacyjną. Jeśli roczne wynagrodzenie za każdego pacjenta w wersji podstawowej wynosi dla lekarza 158 zł i 16 gr, to medyk który wystawi ponad 80 proc. recept w formie elektronicznej, dostanie już 168 zł za pacjenta.

radca prawny Tomasz Kozak