informacja m Koleżanki, Koledzy,

Zapraszam do udziału w szkoleniach na temat "e-Recepty", które odbędą się w dwóch terminach:
- w środę 2 października br. o godz. 15.00 w Sali konferencyjnej "Domu Lekarza", Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie,
ul. Żołnierska 16 C
- w środę 9 października br. o godz. 15.00 w Sali konferencyjnej "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24.

Agenda spotkania:

1. Koncepcja funkcjonowania e-recepty.
2. Podsumowanie pierwszych miesięcy z e-receptą.
3. Koncepcja funkcjonowania pilotażowego programu e-skierowania.
4. Internetowe Konto Pacjenta ? pacjent.gov.pl.

Szkolenie poprowadzą: Łukasz Stępień oraz Olga Kozieł z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Szkolenie jest organizowane z inicjatywy Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej.
Zachęcamy do szerokiego udziału.

Dr Anna Lella
Prezes ORL Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej