historia m IV SPOTKANIA MEDYKÓW Z HISTORIĄ 

"Początki rozwoju specjalizacji lekarskich na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej"


 

Koleżanki, Koledzy !

Tradycyjnie wzorem lat poprzednich Ośrodek Historii Warmińsko - Mazurskiej Medycyny zaprasza na IV SPOTKANIE MEDYKÓW Z HISTORIĄ. Mimo trudnych powojennych lat medycyna na Warmii i Mazurach (Ziemiach Odzyskanych) rozwijała się dość prężnie. Stopniowo przybywali lekarze różnych specjalizacji, którzy szkoląc się w ośrodkach akademickich "przywozili" do regionu niezbędną wiedzę i umiejętności by rozwijać nowe specjalizacje uzupełniające podstawowe dziedziny medycyny. Nasi starsi koledzy, MISTRZOWIE podejmowali trud kształcenia młodych adeptów, organizacji ośrodków, byli założycielami towarzystw naukowych.
Chcemy przywołać pamięć, uhonorować lekarzy - pionierów rozwijających nowe specjalizacje i ukazać historie rozwoju poszczególnych dziedzin medycyny na Warmii i Mazurach.
Aby uczcić MISTRZÓW, oddać im należny szacunek Ośrodek Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny zaprasza na IV SPOTKANIE MEDYKÓW Z HISTORIĄ, które odbędzie się w dniach 18-19 października 2019 roku. Temat wiodący to "Początki rozwoju specjalizacji lekarskich na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej".
Zapraszamy koleżanki i kolegów do udziału w Konferencji, prosimy o poinformowanie i zainteresowanie powyższym wydarzeniem wszystkich którym bliska jest historia medycyny naszego regionu.
W imieniu Ośrodka Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny serdecznie zapraszam.


dr n med. Jan Zygmunt Trusewicz
Przewodniczący Ośrodka Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny