• 0b.jpg
 • 1a.jpg
 • 1b.jpg
 • 1c.jpg
 • 1d.jpg
 • 1e.jpg
 • 1f.jpg
 • 1g.jpg
 • 1h.jpg
 • 1i.jpg
 • 1j.jpg
 • 1s.jpg

historia m IV SPOTKANIA MEDYKÓW Z HISTORIĄ
18-19 października 2019 r 

"Początki rozwoju specjalizacji lekarskich na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej"

"Historia jest esencją niezliczonych biografii"

Thomas Carlyle


Koleżanki i Koledzy

Tradycyjnie wzorem lat ubiegłych Ośrodek Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny zaprasza na IV SPOTKANIA MEDYKÓW z HISTORIĄ.
Mimo trudnych powojennych lat medycyna na Warmii i Mazurach (Ziemiach Odzyskanych) rozwijała się prężnie. Stopniowo przybywali lekarze różnych specjalności, którzy szkoląc się w ośrodkach akademickich "przywozili" do regionu niezbędną wiedzę i umiejętności by rozwijać nowe specjalizacje.
Nasi starsi koledzy, MISTRZOWIE podejmowali trud kształcenia młodych adeptów, organizacji ośrodków, byli założycielami towarzystw naukowych. To dzięki nim powstał prężny ośrodek medyczny w Olsztynie, a ich uczniowie-lekarze praktycy-stanowią bazę dla rozwijającego się Wydziału Lekarskiego UWM.
Chcemy przywołać pamięć, uhonorować lekarzy-pionierów rozwijających nowe specjalizacje i ukazać historię rozwoju poszczególnych dziedzin medycyny na Warmii i Mazurach.
Aby uczcić MISTRZÓW, oddać im należny szacunek Ośrodek Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny zaprasza na IV SPOTKANIE MEDYKÓW z HISTORIĄ, które odbędzie się w dniach 18-19 października 2019 roku. Temat wiodący to: "Początki rozwoju specjalizacji lekarskich na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej".
W dniu 18 października o godzinie 13 w Arboretum w Kudypach odbędzie się uroczyste posadzenie "Dębu Pamięci" ku czci naszych MISTRZÓW, a 19 października od godziny 9.30 w Izbie Lekarskiej konferencja naukowa. Tego dnia także zostanie zaprezentowany pierwszy atlas anatomiczny jaki ukazał się na świecie z roku 1543 De humani corporis fabrica Andreasa Vesaliusa.

Zapraszam koleżanki i kolegów do udziału w Konferencji, proszę o poinformowanie i zainteresowanie powyższym wydarzeniem wszystkich, którym bliska jest historia a szczególnie historia medycyny naszego regionu.

dr n med. Jan Zygmunt Trusewicz
Przewodniczący Ośrodka Historii
________________________________
Program spotkania >>pdf>>