nfz m Do 10 września Narodowy Fundusz Zdrowia przedłużył termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców i ich rozliczenie.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 108/2019/DEF uprawniony świadczeniodawca w celu uzyskania dofinansowania zakupu oprogramowania, składa w terminie do dnia 10 września 2019 r. do dyrektora właściwego oddziału Funduszu wniosek o udzielenie dofinansowania. Udzielane jest ono do wyczerpania środków przyznanych oddziałowi Funduszu nie później niż do 30 września 2019 r.

radca prawny Tomasz Kozak