oc lekarzy_m Koleżanki, Koledzy,

Komisja Ubezpieczeń Lekarzy i Lekarzy Dentystów ORL Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej przypomina, że w najbliższym czasie wielu lekarzom, lekarzom dentystom kończy się ważność ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
Prosimy o sprawdzenie ważności swoich Polis OC.

W celu wznowienia/zawarcia polisy zapraszamy do siedziby Izby Lekarskiej w Olsztynie, ul. Żołnierska 16C (Ip.) - pok. 113 - Eliza Trojanowska-Radyko (89 539 19 29 w. 2)


lek. dent. Artur Gołębiowski
Przewodniczący Komisji Ubezpieczeń Lekarzy ORL
Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej