oc lekarzy_m Komisja Ubezpieczeń Lekarzy i Lekarzy Dentystów ORL Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej rekomenduje zawarcie polisy ubezpieczeniowej na rok 2018-2019 w oparciu o ofertę TU INTER Polska S.A. jako najbardziej przygotowanej do kompleksowego ubezpieczania z tytułu odpowiedzialności zawodowej i odpowiadającej potrzebom ubezpieczeniowym środowiska.

Przewodniczący Komisji Ubezpieczeń Lekarzy ORL
Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej
lek. dent. Artur Gołębiowski
 
W celu wznowienia/zawarcia polisy zapraszamy do siedziby Izby Lekarskiej w Olsztynie, ul. Żołnierska 16C (Ip.)
- pok. 107 - Agnieszka Gontarz (89 539 19 29 w. 1)
- pok. 113 - Eliza Trojanowska-Radyko (89 539 19 29 w. 2)