zlwim m KOMUNIKAT KAPITUŁY  ODZNACZENIA

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Uprzejmie przypominamy, że zbliża się XVI edycja nadania Odznaczeń "Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur", które będą wręczone na wiosennym Okręgowym Zjeździe Lekarzy.
Pragniemy poinformować, że Kapituła ustaliła, iż termin składania wniosków o nadanie Odznaczenia i listów promocyjnych minie z dniem 28 lutego 2019 roku.
Serdecznie zachęcamy do zgłaszania kandydatów (druk_zgłoszenia.doc).

Lista lekarzy i lekarzy dentystów, którym nadano odznaczenie "Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur"

Kanclerz Kapituły Odznaczenia "Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur"
Lek. Marek Zabłocki


Do pobrania:

Druk zgłoszenia.doc